Arhimandritul Zaharia – „Fericirile – Trepte pogorâtoare ale Căii lui Hristos” (Video)

Părintele Arhimandrit Zaharia Zacharou a conferențiat la Alba Iulia

Sunt foarte fericit că mă aflu în seara aceasta aici, printre frații mei români….

Cu cât aducem mai multă mulțumită lui Dumnezeu pentru darurile Sale, cu atât acestea coboară mai mult peste noi…

În viața omului ar trebui să avem doar nemulțumirea că nu mulțumim destul lui Dumnezeu…

…îmi exprim bucuria și recunoștința de a fi cu voi în această seară.

…toți suntem mădulare al aceluiași Trup – Trupul lui Hristos, Biserica.

Există o singură Biserică Ortodoxă (One Orthodox Church) care se întinde pe fața pământului…

I ask for forgiveness a priori for my poor words…

Mânia este semnul mândriei – Sf. Ioan Scărarul…

Nu am primit nimic din duhul lumii acesteia care este duhul îndrăznelii (spirit of arrogance)…. ci Duhul lui Dumnezeu care este smerit…

Cum să păstrăm pacea în familia noastră? The word is given to us: Our peace is Christ…

Cu cât lucrăm mai mult să îmbunătățim relația noastră cu Hristos, cu atât vom îmbunătăți relația cu aproapele… Pentru a avea o legătură bună cu Dumnezeu, trebuie să fim smeriți…Când suntem smeriți, ne înțelegem bine cu toți… Dacă ne punem la același nivel cu cei pe care-i slujim, sau mai jos decât ei, vom reuși să ne smerim înaintea lor.

Pacea se dobândește și prin spovedanie, împărtășanie, citirea Cuvântului Scripturii, a lua parte la slujbele Bisericii….

Când eram un tânăr student aveam 20-25 de min. în care ziceam rugăciunea lui Iisus pe zi, care mă susțineau toată ziua. Practica rugăciunii lui Iisus nu este despărțită de viața Bisericii. Și citirea psalmilor ajută, și citirea rugăciunilor din slujbele Bisericii, și rugăciunea de pocăință care izvorăște din inimă este dulce…. să adunăm harul în inima noastră și să zidim astfel biserică lui Dumnezeu în inima noastră…

Dumnezeu este Dumnezeul Părinților noștri, de aceea Dumnezeu a creat, înainte de toate, părinți și copii…

Să părăsim viețuirea de sine (the arbitrary living) și să căutăm ascultarea în Biserică…. astfel vom dobândi duh smerit.

We must see every happening in our life from eternel perspective and certainly we will not go astray (să vedem fiecare eveniment din viața noastră din perspectivă veșnică și cu siguranță nu vom rătăci)…

To find the deep heart is a great thing – a afla inima cea adâncă este un lucru măreț, care necesită mulți ani.

Dacă purtăm un duh smerit și dorim mereu ca Domnul Hristos să fie proslăvit în noi (iar nu noi înșine) suntem pe drumul cel bun.

Să învățăm calea de a ne împotrivi cugetelor (gândurilor) rele: Doamne, tu vezi netrebnicia mea, dar pentru că Tu ești Bun, Te rog vino în ajutorul meu… (Lord, you see my misery, but because You are Good, please come to my help…)

Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharou conferenţiază la Alba Iulia. „Cuvânt către tineri: Prin Postul Mare spre adâncul inimii.”

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Filiala Alba Iulia organizează conferinţa duhovnicească intitulată Cuvânt către tineri: Prin Postul Mare spre adâncul inimii.

Invitat este Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharou de la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, Anglia. Întâlnirea va avea loc marţi, 29 martie 2016, de la ora 18:00 la Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia, intrarea fiind liberă. Moderatorul acestei conferinţe va fi Părintele Florin Parasca.

Părintele Zaharia se înscrie într-o aleasă școală de spiritualitate monahală ortodoxă fiind fiu duhovnicesc al vrednicului de fericită pomenire Arhi­mandrit Sofronie Saharov (1896-1993), el însuși ucenic al Sfân­tului Siluan Athonitul (1866-1938).

http://reintregirea.ro/parintele-arhimandrit-zaharia-zaharou-conferentiaza-la-alba-iulia/

Archimandrite Zacharias (Zacharou) „MAN, THE TARGET OF GOD”

Table of Contents

Introduction

The God of Our Fathers

1. „I Am that I Am: Revelation of the Person of Christ in the Life of

Elder Sophrony

2. Personhood: the Fruit of the Vision of the Uncreated Light

3. The Portrait of Personhood in Saint Silouan

Christ, the Father of the World to Come

4. Theology as a Spiritual State of the Person

5. The Hypostatic Principle, a Unique Gift of the Triune God

6. The Hypostatic Mode of Being in the Life and Ministry of Elder Sophrony

Thou Hast Made Known to me the Ways of Life

7. The Path of the Human Persona

8. Obedience as a Means to Attain to Personhood

9. The Divine Name and Hypostatic Prayer

  1. Tears: the Healing of the Person

Epilogue On Personhood

Index of Biblical References

„According to the working of His unfathomable will, God created man and set him before Him as His target, the target of His lowing-kindness, so that He might care for him night and day through His grace. What honor is greater than that given to man – for the Creator of the world to become his servant, the minister of his salvation?” p. 20-21 Archimandrite Zacharias